Paslaugos

Paslaugos

  • Techninio ir darbo projektų rengimas

  • Gamyklinių metalinių k-jų (KMD) brėžinių atlikimas

  • Projektų derinimai „INFOSTATYBOJE“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti

  • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

  • Statinio statybos techninė priežiūra